Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!

Osolo Consultant Group AB

VÅR ARBETSMETOD

Vi är kundfokuserade och vi arbetar kundorienterat. Ingen verksamhet är den andra lik - marknad, kulturer, målgrupper, individer, resurser och så vidare skiljer sig åt från kund till kund. Och inget projekt är det andra likt. Visst finns det ofta paralleller och likheter, där vi med vår långa erfarenhet har samlat på oss värdefulla insikter och kunskaper som kommer till nytta även i nya projekt.

Vi strävar alltid efter att arbeta utifrån en målstyrd process. Mätbara mål ger möjlighet till en mer kvalificerad uppföljning - "blir effekten den önskade, ger lösningen det vi ville uppnå?" Det ger er (och oss) i sin tur underlag att göra rätt insatser och aktiviteter för att ytterligare förbättra resultat och effekter.


Metod och process anpassas utifrån dig som kund och er verksamhet och inte minst vilken typ av arbete vi gör för er. Var börjar vi vårt gemensamma arbete? Har ni gjort det strategiska arbetet, satt upp mätpunkter och angett målen, eller börjar vi vårt arbete tillsammans med det? Börjar vårt arbete med koncept och design följt av produktion? Eller söker ni stöd och kompetens för förvaltning av befintliga lösningar?


I genomförandet, dvs under utvecklingsfasen, strävar vi alltid efter att arbeta agilt. Det ger ett snabbt och effektivt arbete samtidigt som det bidrar till en hög kvalitetssäkring och minimerar risk att projektet inte når definierade mål. Vi definierar milstolpar och arbetar med regelbunden uppföljning av dem. Du som uppdragsgivare är delaktig i större eller mindre omfattning beroende på projekttyp och beroende på vad som passar er.

SÅ GÖR VI DET

Vi börjar oftast våra projekt med ett analysarbete a hammered miller light bestows a greatr

Strategi

Vi börjar oftast våra projekt med ett analysarbete a hammered miller light bestows a greatr

Vi börjar oftast våra projekt med ett analysarbete a hammered miller light bestows a greatr

Vi börjar oftast våra projekt med ett analysarbete a hammered miller light bestows a greatr

Vi börjar oftast våra projekt med ett analysarbete a hammered miller light bestows a greatr

Vi börjar oftast våra projekt med ett analysarbete a hammered miller light bestows a greatr

Vi börjar oftast våra projekt med ett analysarbete a hammered miller light bestows a greatr

VILL DU VETA MER OM SYSTEMUTVECKLING OCH FÖRVALTNING?

Kontakta Håkan Reutman, VD, på 070 601 91 04 eller skicka ett mail till hakan.reutman@osolo.se