Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Osolo och Celebration går ihop

Osolo Consultant Group AB och Celebration Studios Sthlm AB går ihop och bildar en stark helhetspartner för systemutveckling, e-handel och teknisk förvaltning inklusive strategi, koncept och design. Tyngdpunkten ligger i .NET, Litium (e-handel) och Episerver.

17 OKT. 2017

Håkan Reutman

hakan.reutman@osolo.se

Osolo Consultant Group AB och Celebration Studios Sthlm AB går ihop och bildar en stark helhetspartner för systemutveckling, e-handel och teknisk förvaltning inklusive strategi, koncept och design. Tyngdpunkten ligger i .NET, Litium (e-handel) Epi (webbplatser och e-handel), samt Wordpress (webbplatser).

Efter en tids nära samarbete har Osolo Consultant Grup AB (”Osolo”) och Celebration Studios Stockholm AB ("Celebration") beslutat att förena verksamheterna. Samgåendet har skett genom att Osolo köpt samtliga aktier i Celebration. Celebrations tidigare ägare blir i samgåendet delägare i Osolo. Den gemensamma verksamheten kommer fortsättningsvis att drivas i varumärket OSOLO.

Lång samlad erfarenhet

Osolo startade 2009 och Celebration 2004. Osolo med tyngd i avancerad system- och webbutveckling, e-handel, teknisk systemförvaltning och bemanning. Celebration med tyngd i digital strategi, marknadsföring, e-handel, koncept och visuell identitet och uttryck.

Var för sig har vi mängder med kunskaper och erfarenheter av avancerad systemutveckling, e-handel och digital kommunikation med hundratals projekt i ryggen. Tillsammans blir vi en komplett partner som täcker alla faser inom digitala projekt.

Större och mer komplexa kundåttaganden

Samgåendet möjliggör större och med komplexa kundåtaganden. Förutom detta kompletterar företagen varandra väl vad avser teknisk expertis, tjänsteerbjudande, kundbas och geografisk täckning.

”Nya” Osolo har i dagsläget en organisation på totalt ca 30 medarbetare med bred kunskapsbas som täcker alla faser inom normal systemutveckling. Allt från projektledning, koncept, interaktionsdesign, grafisk design, systemarkitektur, programmering, test och förvaltning. Kunderbjudandet innefattar efter sammanslagningen allt från helhetsåtagande på projektnivå, till dedikerade konsulter hos kund för drift och förvaltning.

Partnerkoncept – För nutidens talanger med fördel för våra kunder

På senare år har Osolo även utvecklat sin affärsmodell genom att lansera ett partnerkoncept för underkonsulter. Partnerkonceptet innebär att Osolo knyter till sig ett nätverk av underkonsulter i ett samarbete som erbjuder fördelar för såväl bolaget och kunderna som underkonsulterna. Partnerkonceptet har rönt stor framgång och ger Osolo förmågan att snabbt kunna anpassa sig till ökad efterfrågan. Konceptet är en fullt ut integrerad del av Osolos verksamhet och erbjudande till sina kunder. Genom att fortsätta utveckla detta koncept och integrera det i det gemensamma bolagets verksamhet, erbjuds kunderna ett bredare utbud av kompetens för att kunna hantera stora volymer med korta ledtider.

Håkan Reutman, VD på Osolo

I samband med samgåendet har Håkan Reutman rekryterats som VD för det gemensamma bolaget. Håkan har en gedigen och mångårig erfarenhet i ledande roll från både konsultsidan, byråsidan och produktutvecklingsbolag. Senaste uppdraget innan Osolo var som utvecklingschef för IS Tools och innan dess bland annat utvecklingschef för 24H Poker och Eniro.

Samtliga tidigare delägare och nyckelpersoner kvarstår operativt i det gemsamma bolaget.

"Idag är en stor dag för samtliga medarbetare i Osolo och Celebration. Tillsammans skapar vi ett ännu starkare konsultbolag som kommer att kunna möta upp en större del av kundernas behov. Osolo och Celebration har under senaste året lärt känna varandra väl och det har varit tydligt från start att bolagen kompletterar varandra mycket väl. Vi har till stora delar en gemensam kultur som vi nu kommer att utveckla vidare. Affären innebär att vi tillsammans blir en starkare leverantör för våra kunder och en bättre och mer utvecklande arbetsplats för våra anställda.”
Håkan Reutman, VD Osolo