Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Systemutveckling

Vi har erfarenhet av utveckling och förvaltning av tekniskt komplexa lösningar som ställer höga krav på kapacitet, funktion och prestanda.

Vi älskar utveckling!

Våra programmerare är specialiserade på Microsofts .NET-plattform och WordPress. Vår styrka ligger specifikt i utveckling i WordPress och Umbraco för e-handel och webbplatser.

Våra lösningar innefattar allt från stora informationsinriktade webbplatser, e-handel och appar till komplexa interna systemlösningar och webbtjänster.

Vi innehar kompetenser i hela spektrumet från analys och strategi och design till teknisk utveckling och förvaltning. Vi lägger stort fokus på kundnytta i resultat. Lika viktigt är processen fram till resultat. Du ska känna sig dig bekväm och trygg hela vägen till slutleverans.

De flesta av våra projekt eller lösningar innehåller anpassade funktioner och tjänster. Ibland tillgodoser de färdiga lösningarna och produkterna som finns inte de behov som våra kunder har. Då identifierar vi, ofta tillsammans med er, en lämplig teknisk lösning för detta och utvecklar kundunik funktionalitet och ibland hela system. Våra utvecklare har stor kompetens inom teknisk utveckling, integration och gränssnitt, men också erfarenheten som kommer av att arbeta med många olika typer av projekt och vitt skilda kunder. Det är guld värt.

I våra projekt har vi alltid en ansvarig projektledare som är vår organisations ansikte utåt mot er. Projektledaren är involverad i det dagliga arbetet genom att specificera uppgifter, lösa problem som uppstår och kvalitetssäkra leveransen. Projektledaren träffar er regelbundet för att stämma av samarbetet.

Utöver projektledaren så skapar vi en projektgrupp utifrån projektets karaktär. Designer, arkitekt samt en eller flera utvecklare med systemutvecklingen. Projektledaren ansvarar normalt för test och kvalitetssäkring innan utvecklad funktionalitet visas upp för er.

Vi kan e-handel för både B2C och B2B

Rätt teknik och plattform är en förutsättning för framgångsrik e-handel. Det kan vi. Att skapa ett koncept som verkligen tillvaratar möjligheterna och driver försäljningen kräver erfarenheter, insikter och kunskaper. Det har vi.

Vi arbetar med några av de största och mest etablerade e-handelsplattformarna. Vi är vana av komplexa lösningar och integrationer med olika affärssystem, logistiksystem, CRM och andra relevanta omvärldssystem.

Med vår erfarenhet av avancerad webbutveckling och e-handel med 100-tals digitala projekt i ryggen kan vi identifiera den lösningsmetod och teknikplattform som passar er verksamhet, era förutsättningar och er målsättning bäst.

Webbplatsen – navet i kommunikationen

Vi skapar affärsdrivande och varumärkesstärkande webbplatser med utgångspunkt i en genomtänkt digital strategi för er verksamhet med koncept och design som förverkligar strategin. Informationsstruktur, arbetssätt och fortsatt utveckling är andra viktiga pusselbitar för en framgångsrik webbplats. Vi arbetar med plattformar och tekniker som är framtidssäkra, mobilanpassade och sökmotorvänliga.

Cirkulation

Cirkulation

Svenska Köttföretagen

Svenska Köttföretagen

Nacka Värmdö Posten

Nacka Värmdö Posten

Handelsrådet

Handelsrådet

Vill du veta mer om Osolo?

Kontakta Håkan Reutman – VD – på 070 601 91 04 eller skicka ett mail till hakan.reutman@osolo.se