Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Design och strategi

Vi har lång erfarenhet av att skapa och utveckla design för våra kunder. Vi kan utveckla ert varumärke genom att utveckla er visuella identitet och skapa användarvänlig design för er webbplats.

Visuell design

Vi kan hjälpa dig i specifika delar eller jobba med helheten inom visuell design. Det kan handla om design av webbplatser, analys och genomförande kring användarupplevelse (UX), interaktionsdesign, grafisk produktion eller strategisk varumärkesbyggande design i form av en en visuell identitet.

Vårt mål är att alltid skapa meningsfull design som stärker på alla nivåer. Vi är människor som skapar digitala lösningar som ska användas av människor. Vi kombinerar ettor och nollor med hjärta för att få ni ska få bäst effekt och att era användare ska få en positiv upplevelse av ert varumärke.

Vi vet också att ett prestigelöst och ödmjukt samarbete med dig som kund samt utvecklare, content-kreatörer, analytiker, strateger och alla andra i projektgruppen ger det bästa resultatet utifrån de mål och krav på som satts.

Din verksamhet är grunden till ett bra resultat

Vi utgår från dina förutsättningar, ditt varumärke och din målgrupp för att komma fram till hur vi kan utveckla din verksamhet eller organisation. Vårt samarbete börjar oftast med arbetsmöten där vi gemensamt tittar på vad som behöver göras – hur och varför. Till detta kan vi addera analyser av till exempel besöksstatistik för att kunna optimera användarupplevelsen på en webbplats. Våra digitala lösningar innefattar allt från stora informationstunga webbplatser och e-handel. 

Då vår arbete alltid utgår från dig som kund och dina specifika behov och önskemål är inget projekt det andra likt. Våra krav på kvalitet och att göra ett bra jobb är däremot alltid lika viktigt.

Så här tänker vi

Vi är kundfokuserade och vi arbetar kundorienterat. Ett nära samarbete med våra kunder är det som ger resultat. Ingen verksamhet är den andra lik – marknad, kulturer, målgrupper, individer, resurser och så vidare skiljer sig åt från kund till kund. Och inget projekt är det andra likt. Visst finns det ofta paralleller och likheter, där vi med vår långa erfarenhet har samlat på oss värdefulla insikter och kunskaper som kommer till nytta även i nya projekt.

Så här jobbar vi i projekt

Nordanro

Nordanro

Karriär i handeln

Karriär i handeln

Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening

Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening

Handelsrådet

Handelsrådet

Vill du veta mer om hur vi jobbar med design?

Kontakta Markus Ojanperä – design och användarupplevelse – på 070 825 41 30 eller skicka ett mail till markus.ojanpera@osolo.se