Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Förvaltning

När ett projekt är slutfört går det ofta in i förvaltningsfas. Vår förvaltningsorganisation bevakar ditt system och säkerställer funktionalitet, säkerhet och tillgänglighet. Vi hanterar också löpande aktiviteter och utveckling.

Har du endast behov av lite utvecklingshjälp då och då?

Vår supportorganisation finns tillgänglig på mail och telefon och tar tag i små och stora uppgifter när du behöver det. Och om ni behöver få väldigt mycket gjort under en kort period så kan vi alltid förstärka förvaltningsåtagandet med flera utvecklare under denna period, på detta sätt kan ni skala upp resurser snabbt och enkelt när behovet uppstår. 

Vår tekniska förvaltning är experter på WordPress och Umbraco för e-handel och webbplatser.

Förvaltningsledaren – er kontaktperson i alla ärenden

Vi utser en förvaltningsledare som ni kan kontakta i alla ärenden och som alltid är insatt i er och era system. Denna förvaltningsledare utför sedan arbetet själv alternativt tar hjälp av vårt förvaltningsteam i det arbete som uppstår.

Förvaltningsledaren kontaktar även er om vi upptäcker någonting som är fel eller som skulle kunna utvecklas till en komplikation, målsättningen är att vi skall ha ett proaktivt förhållningssätt så att vi alltid kan hålla servrar och system i god kondition.

Förändringar – vår ambition är att vara snabba

Under förvaltningen finns vi tillgängliga för allehanda förbättringar och i detta arbete är snabb respons ett viktigt mantra för oss. Mindre och framför allt mer kritiska åtgärder initieras redan samma dag. På så vis kan ni få både små och stora saker gjorda snabbt.

Förbättringsprocess – en stark rekommendation

Gällande systemets/webbplatsens vitalitet så behöver den underhållas kontinuerligt, det är vår bestämda åsikt. Vi föreslår att vi träffas regelbundet, förslagsvis en gång varannan månad, och går igenom funktionalitet, användarbeteende utifrån syfte och mål och ser över vad som kan förbättras för att systemet/webbplatsen skall ge maximal effekt och nytta. Under dessa möten lyssnar vi på de önskemål som kommer från er och er organisation men vi passar även på att komma med tips och råd utifrån de erfarenheter vi har från andra lösningar som vi förvaltar och utvecklar. Dessutom föreslår vi att vi tillsammans tittar på statistik för att följa upp vad besökarna egentligen tittar på och hur de beter sig. ”Varför besöker de inte denna sektion?” är ett exempel på en fråga som kan lyftas och diskuteras, hur kan webbplatsen förbättras för att rätt information skall nå rätt användare?

Utan den här typen av process är det stor risk att webbplatsen med tiden förfaller och tappar effekt. Med dessa regelbundna avstämningar får ni en kontinuerlig förbättringsprocess för webbplatsen som ni enkelt deltar i utan att behöva lägga speciellt mycket tid. Vi tar fram underlaget till varje möte, ni deltar i diskussionerna och tar besluten.

Testservrarna är vår gemensamma testplats

När vårt samarbete börjar så skapar vi alltid upp en kopia av era system på våra testservrar, detta gör vi även om ni har testserver hos er. Vi har en rad testservrar med olika versioner av serverprogramvara och ser till att vår testserver använder exakt samma servermiljö som ert skarpa system. Detta är grunden som vi sedan använder under arbetet med samtliga supportärenden. 

Förvaltningsteamet

Vårt förvaltningsteam hanterar över hundra system och webbplatser, varav flertalet med SLA-nivåer mot många av våra kunder, där vi skall påbörja utvecklingsärenden inom ett visst antal timmar.

Teamet arbetar tajt och stämmer regelbundet av vad som är mest prioriterat. Teamet arbetar sedan med att utföra de ärenden som kommit in och förvaltningsledarna återkopplar så fort det är klart för driftsättning.

Ni kan antingen skicka e-post, ringa till oss eller skriva i ärendehanteringssystemet gällande alla ärenden och vi finns normalt tillgängliga på arbetsdagar mellan 08:00-17:00. Vi kan även finnas tillgängliga utanför dessa tider om så önskas.

Nordanro

Nordanro

Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening

Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening

Vill du veta mer om Osolo?

Kontakta Håkan Reutman – VD – på 070 601 91 04 eller skicka ett mail till hakan.reutman@osolo.se