Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Xamarin är inte längre tekniken för apputveckling

Om ditt företag har en mobil-app är det dags att kolla under huven för att se vilken teknik den är byggd på. Det är nämligen så att .NET Framework/Xamarin är på väg att ersättas med en ny teknik. Från och med 1:a maj 2024 läggs Xamarin ner, vilket innebär att appar som är byggda med Xamarin inte kommer att fungera på nyare operativsystem.

16 MARS 2023

Håkan Reutman

hakan.reutman.se

Vad är lösningen?

Jo, den nya tekniken heter ASP.NET MAUI som kommer att få din app att hänga med in i framtiden. Även om du kanske tycker att är långt kvar till maj nästa år är det bra att vara ut i god tid och redan nu planera in en portering av din app till MAUI.

Det finns många fördelar med den nya tekniken, både för ditt företag och för den som utvecklar. Här ska vi ta upp några viktiga fördelar.

Affärsfördelar

Här är några affärsfördelar som kan uppnås genom att använda MAUI.

Ökad produktivitet: ASP.NET MAUI erbjuder en enhetlig plattform för utveckling av både skrivbords- och mobila applikationer. Produktiviteten kan därmed öka eftersom utveckling och underhåll av apparna underlättas.

Bättre användarupplevelse: ASP.NET MAUI gör det möjligt att skapa enhetliga, responsiva gränssnitt som ser likadana ut och beter sig likadant på alla enheter. En stor fördel för att förbättra användarupplevelsen.

Lägre kostnader: Genom att använda ASP.NET MAUI kan du minimera behovet av att anställa specialister för att utveckla för olika plattformar, vilket kan leda till lägre kostnader.

Ökad tillgänglighet: ASP.NET MAUI gör det möjligt att skapa cross-platform-appar, vilket kan öka tillgängligheten för användare som använder olika enheter.

Förbättrad säkerhet: Microsoft har ett starkt fokus på säkerhet. ASP.NET MAUI är såklart inget undantag. Med MAUI får du tillgång till en rad säkerhetsfunktioner och -verktyg, vilket kan öka säkerheten för dina data och applikationer.

Kort om tekniken

Till att börja med, Microsoft ASP.NET Blazor är ett ramverk för att bygga webbapplikationer med C#. Det tillåter utvecklare att köra C# -kod direkt i webbläsaren, vilket möjliggör full-stack-webbutveckling med C#, och på det sättet minimera behovet av andra tekniker, exempelvis Javascript.

ASP.NET Blazor MAUI ("Multi-platform App UI") är en variant av ASP.NET Blazor som möjliggör utvecklare att skapa ett enda projekt som kan riktas mot flera plattformar som iOS, Android, Windows och MacOS.

I och med att samma programmeringsspråk (C# Razor) används för både web och appar (med mindre skillnader) kan mycket av koden återanvändas och delas, snarare än att behöva använda olika språk och ramverk för olika plattformar. I praktiken gör ovanstående att man kan göra stora tidsvinster i projekt där man vill skapa både webbapplikationer och mobil-appar med liknande innehåll.

Tidigare har man i sådana projekt varit tvungen att utveckla samma funktionalitet i flera programmeringsspråk/ramverk vilket gjort att tidsåtgången i projekt utökats kraftigt för varje plattform man riktat sig till.

Tekniska fördelar

Ur en teknisk aspekt finns det flera skäl till varför du ska välja att utveckla system i Microsoft ASP.NET MAUI.

Enhetlig plattform: Microsoft ASP.NET MAUI är en enhetlig plattform för utveckling av både skrivbords- och mobila applikationer. Detta kan underlätta utveckling och underhåll.

Kompatibilitet med .NET: ASP.NET MAUI bygger på .NET-plattformen. Utvecklare som är bekanta med .NET-tekniker och -verktyg kommer alltså att känna igen sig och känna sig bekväma med utvecklingsprocessen.

Möjlighet att skapa cross-platform-appar: Med ASP.NET MAUI kan du skapa applikationer som kör på flera plattformar, inklusive Windows, macOS, iOS och Android. Detta underlättar för användare som använder olika enheter.

Möjlighet att använda webbtekniker: ASP.NET MAUI använder webbtekniker som HTML, CSS och JavaScript. Detta underlättar arbetet för webbutvecklare som är bekanta med dessa tekniker.

Microsofts stöd: Microsoft är en av de största och mest pålitliga teknikleverantörerna på marknaden. Det innebär att det finns god möjlighet att de kommer att stödja och vidareutveckla ASP.NET MAUI-teknologin i framtiden.

Vill du veta mer?

Kontakta Håkan Reutman
hakan.reutman@osolo.se
070 601 91 04