Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Bygdegårdarnas Riksförbund

Ny webbplats för Bygdegårdarnas Riksförbund, deras 24 distrikt och ungefär 200 av deras 1470 medlemsföreningar.

Utmaningen och behoven

Osolo fick förfrågan från Bygdegårdarnas Riksförbund om att ta fram en helt ny modern och användarvänlig webbplats baserad på Wordpress. Man önskade också en uppdaterad och moderniserad grafisk profil.

Bygdegårdarnas Riksförbund använder hemsidan till att ge service och förmedla information och nyheter, i första hand till de 24 distrikten som förbundet består av, samt anslutna bygdegårdar och dess medlemmar, men också till allmänheten.

Lösningen

Den nya webbplatsen har skapats med en Wordpress Multisite med tre olika teman för att skapa en sammanhållen form och layout men med viss distinktion mellan Riksförbundet, distrikten och de medlemmar som önskar hemsida i denna lösning.

Webbplatsen är självklart responsiv och stort fokus har lagts på tillgänglighet för att möta kraven från användarna. Utöver ren information och service till medlemmar och allmänhet innehåller sidan också en viktig funktion där man kan söka reda på en lämplig bygdegård att hyra för evenemang.

Det här har vi gjort

Arbetet startade med ett antal workshops som vi höll med Bygdegårdarnas Riksförbund. Dessa syftade till att kartlägga behov och önskemål utifrån interna mål samt de olika målgrupperna för hemsidan. I en fördjupande workshop gick vi igenom allt innehåll i de olika nivåerna av hemsidan och detaljspecifikation över olika funktioner togs fram.

Parallellt med förarbetet med kravställning och funktionsspecifikation tog vi fram en ny uppdaterad grafisk profil inklusive färger, typografi och bildmanér. Baserat på detta och de framtagna kraven på hemsidan designade vi sedan hemsidan och satte layout för olika vyer och typer av innehållssidor.

Webbplatsen byggdes med Wordpress Multisite och mycket fokus har lagts på att underlätta redaktörernas arbete och göra det enkelt att förstå vilket innehåll som ska placeras var. Eftersom organisationen består av 3 nivåer: Riksförbundet, distrikten samt medlemmar (enskilda bygdegårdar) skapade vi 3 stycken teman ett för varje nivå. Viktigt är att det ska vara tydligt på vilken nivå man är när man besöker en sida samt att det ska vara enkelt att navigera till ett annat distrikt eller till Riksförbundet.

När en medlem som önskar få en hemsida i denna lösning får sin hemsida uppsatt skapas den upp med rätt tema och en grundläggande uppsättning sidor, det ska vara enkelt för deras redaktör att sedan lägga in innehåll och hålla sidan uppdaterad. Medlemmarna har också möjlighet att göra sin sida lite mer unik genom att addera sin egen logotyp samt välja färg-schema på sin hemsida genom att sätta en huvudfärg för sitt tema.

Riksförbundets webbplats syftar primärt till att tillgängliggöra information och ge service till sina medlemmar. Men givetvis vill man också beskriva sin verksamhet och underlätta för allmänheten att hitta bygdegårdar och ta del av verksamheten där. Funktionen Hitta Bygdegård ska underlätta för besökare att hitta rätt bygdegård för att t ex hyra den för ett evenemang. Informationen som ligger till grund för funktionen baseras på deras externa medlemsdatabas där all information om medlemmarna, bygdegårdar, funktionärer osv hanteras. Via API hämtar vi regelbundet denna information till hemsidan för att hålla den aktuell och uppdaterad.

Tillgänglighet och läsbarhet har varit en hög prioritet för hemsidan och sidan har tillgänglighetsgranskats av extern part.

Vill du veta mer om e-handel, webbplatser och teknisk förvaltning?

Kontakta Minja Stark – kundansvarig, projektledare och webbstrateg – på 070 751 67 33 eller skicka ett mail till minja.stark@osolo.se