Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Envac

Helhetsansvar för koncernens webbplatser runt om i världen. Detta innebära att vi har designat och utvecklat Envacs globala samt landsspecifika webbbplatser.

Utmaningen

Envac AB är ett svenskt företag med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering, och ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Idag är man den globala marknadsledaren inom avfallshantering med vakuumteknik.

Sedan 2006 har Osolo hjälpt Envac med sin digitala kommunikation. Utmaningen har varit att lyfta Envacs produkter och tjänster och de fördelar och värden som skapas i samhället genom att använda dem. För att visa bredden av användningsområden, system, case, typ av sopor som kan hanteras i systemen och den geografiska spridningen har referenserna fått rätt stort utrymme.

Lösningen

I nära samarbete med Envacs interna webb- och marknadsavdelning har vi tillsammans genomfört ett flertal projekt, både publikt och internt. Uppdragen har varierat från marknadsföring och sprida information till verktyg och funktioner för att ge stöd åt Envacs säljare och servicekår.

Osolo har tagit fram koncept, design och informationsstruktur för såväl koncernen som för de marknadsspecifika webbplatserna med möjlighet till lokal anpassning och anpassat innehåll. Detta ger Envac möjlighet att nå ut med företagsinformation såväl som riktad information på lokala språk och med innehåll och tjänster riktade emot respektive marknad.

Webbplatser för koncernen och
Envacs lokala marknader

Fokus för de nya webbplatserna är att lyfta Envacs produkter och tjänster och de fördelar och värden som skapas i samhället genom att använda dem. För att visa bredden av användningsområden, system, typ av sopor som kan hanteras i systemen och den geografiska spridningen har referenserna fått rätt stort utrymme. Som besökare kan man filtrera på länder och användningsområden. Och vill man så kan man med hjälp av en kartfunktion förfina sin sökning genom att få fram system som hanterar vissa typer av sopor.

Givetvis erbjuder webbplatsen också kontaktvägar till nyckelpersoner, nyheter och en pressavdelning.

Vill du veta mer om e-handel, webbplatser och teknisk förvaltning?

Kontakta Minja Stark – kundansvarig, projektledare och webbstrateg – på 070 751 67 33 eller skicka ett mail till minja.stark@osolo.se