Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


NU-konferenserna

Wordpress multisite för att varje konferens snabbt ska kunna skapa en anpassad hemsida med egen profil.

Utmaning och behov

Vartannat år anordnas en NU-konferens och värdskapet cirkulerar mellan Sveriges universitet och högskolor. Inför NU2018 fick vi i uppdrag att ta fram en lösning som enkelt kunde anpassas och återanvändas även för kommande NU-konferenser.

Webbplatsen för varje NU-konferens ska presentera den aktuella konferensen och allt man behöver veta inför den och under konferensen så som tidplaner, presentation av program och talare. Efter konferensen ska den också erbjuda bilder, filmer och dokumentation från den genomförda konferensen och webbplatsen ska finnas kvar som ett arkiv över den genomförda konferensen.

Eftersom det för varje konferens är olika lärosäten och därmed personer som ansvarar för konferensinformationen var det viktigt med ett verktyg som är välkänt för många. Dessutom behöver funktionalitet och layout vara återanvändbar men också kunna anpassas för varje aktuell konferens.

Lösning

För att kunna tillgodose behov om enkelhet för redaktörer och återanvändbarhet föll valet på en Wordpress Multisite där varje konferens får en egen webbplats och tema och funktion kan anpassas till var och en av dem.

Inför NU2018 tog vi fram en mer komplett grafisk profil för NU-konferenserna då det enbart fanns en logotyp att tillgå. I profilen ingick komplett typografi för NU-konferensen 2018 samt en för NU2018 anpassad logotyp, färgpalett och ett grafiskt mönster som används på hemsidan såväl som i tryckt material och andra konferensprodukter.

I dialog med årets anordnare har vi inför NU2020 utifrån denna tagit fram färger, grafiska mönster och style guides för hemsidan anpassat till årets tema för konferensen. Vi har också hjälpt dem att lägga upp innehåll i startsidan för den aktuella konferensen samt skapa upp grundläggande innehållssidor och meny.

Vad är NU-konferenserna?

NU står för Nätverk och Utveckling, och är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.

Varje NU-konferens anordnas av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tillsammans med en eller flera lärosäten där värdskapet cirkulerar mellan de svenska universiteten och högskolorna. NU2020 är den sjunde NU-konferensen i ordningen.

Vill du veta mer om e-handel, webbplatser och teknisk förvaltning?

Kontakta Minja Stark – kundansvarig, projektledare och webbstrateg – på 070 751 67 33 eller skicka ett mail till minja.stark@osolo.se