Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


SUHF

Ny webbplats för Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Utmaningen och behoven

SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, hade en hemsida som varit med länge och upplevdes omodern och svår att arbeta med. Efter att vi utvärderat tekniska lösningar för den nya webbplatsen och gått igenom behov i form av funktionalitet och innehållspublicering beslutades att bygga en ny hemsida i en open source-plattform.

Hemsidan behövde också göras responsiv och designen moderniseras. I samband med framtagande av den nya hemsidan ville man också se över den funktionalitet som finns och säkerställa att administrationen av hemsidan blir flexibel och enkel.

Innehållsmässigt ska den nya webbplatsen ge besökarna en bra bild av vad SUHF är och gör. Det ska också vara enkelt att hitta relevanta dokument och att se vad som är på gång då SUHF anordnar konferenser och seminarier.

Lösningen

Valet föll på Wordpress och Gutenberg för enkel innehållsadministration som medger återanvändbar layout i form av block och stor frihet för redaktören att bygga upp sidorna på passande sätt för just den aktuella sidans innehåll och syfte.

Filtreringsfunktioner finns för såväl aktiviteter man håller i som för den stora del av SUHF:s verksamhet som består av olika arbetsgrupper och kommittéer. Dessa ska göra det enklare för besökaren att hitta det som är relevant för just dem eller deras intresseområden.

Det här har vi gjort

Arbetet startade med en workshop som vi höll med SUHF:s arbetsgrupp. Denna syftade till att kartlägga behov och önskemål utifrån interna mål samt de olika målgrupperna för hemsidan. Vi tittade också på vilka open source plattformar som skulle vara lämpliga för SUHF att använda för den nya webbplatsen. Viktigt i det valet var att det skulle vara lätt för redaktörerna att hantera och hålla reda på innehåll samt dokument och bilder som används på webbplatsen.

Med grund i det genomförda förarbetet tog vi fram en uppdaterad grafisk profil inklusive färger, typografi och bildmanér. Baserat på detta och de framtagna kraven på hemsidan designade vi sedan hemsidan och satte layout för olika vyer och typer av innehållssidor. Under ett arbetsmöte presenterade vi dessa för SUHF och tog emot deras input, gjorde nödvändiga korrigeringar och kunde därmed snabbt komma i mål med godkända skisser för den nya webbplatsen.

Webbplatsen byggdes sedan upp i Wordpress utifrån de framtagna skisserna och löpande detaljdiskussioner med arbetsgruppen hos SUHF. Vissa funktioner som fanns på den tidigare webbplatsen har tagits bort eller flyttats ut från den publika webbplatsen för att förenkla för såväl besökare som för SUHF:s redaktörer.

Efter att vi flyttat över en del innehåll för att kunna verifiera design och funktionalitet och säkerställande att allt var på plats i den nya webbplatsen höll vi en utbildning för SUHF:s redaktörer och lämnade över den nya siten till dem för att fortsätta innehållsarbetet. Under deras tid med det arbetet har vi funnits tillhands för redaktörerna för frågor och support inom ramen för deras förvaltningsavtal. Efter webbplatsens lansering fortsätter vårt förvaltningsarbete med såväl förbättringar i webbplatsen som med support och tekniska uppdateringar.

Många har berömt vår nya webb och sagt att den är snygg, lättnavigerad och stilig. Det tackar vi Osolo för. Övergången mellan den gamla och den nya sidan har dessutom gått smärtfritt och enkelt. Vi är mycket nöjda med den nya sidan och det konstruktiva samarbetet med Osolo. Osolos medarbetare är lyhörda, kunniga och effektiva.
Lars Alberius, SUHF:s kansli Se resultatet på suhf.se

Vill du veta mer om e-handel, webbplatser och teknisk förvaltning?

Kontakta Minja Stark – kundansvarig, projektledare och webbstrateg – på 070 751 67 33 eller skicka ett mail till minja.stark@osolo.se