Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Experter på Episerver CMS och e-handel

Episerver är en av marknadens ledande plattformar för CMS, e-handel och digital marknadsföring. Osolo har genomfört ett flertal lyckade Episerver-projekt och vi hjälper er gärna att skapa en kompetent och användarvänlig e-handel eller webbplats. Tillsammans med våra duktiga konsulter stöttar vi dig hela vägen från strategi och koncept till implementation och leverans.

Episerver Commerce
– Kraftfull e-handelsplattform


Episerver Commerce är en komplett programsvit för e-handel med möjlighet att sömlöst kombinera innehåll och produktdata med minsta möjliga ansträngning. Systemet innehåller allt du behöver för att hantera kataloger, beställningar, kunddata och betalningar i olika regioner. Då Episerver Commerce är så fulltäckande innebär det att du snabbt kan skapa relevanta och användbara upplevelser för dina kunder. Det går även självklart att integrera med externa system för marknadsföringsautomation, sökning, PIM, ERP, betalningar med mera. Behöver du sätta upp en helt ny e-handel eller vidareutveckla befintlig e-handel kan våra konsulter och experter hjälpa dig med detta.


Episerver CMS
- effektivt innehållshanteringssystem


Episerver CMS är en effektiv molnlösning för innehållshantering. Plattformen är effektiv, enkel att använda och har avancerade funktioner för automatiskt personaliserat innehåll, konverteringsoptimering, kampanjer och marknadsföring. Systemet är användarvänligt och det krävs nästan inga förkunskaper hos användarna för att skapa, hantera och publicera innehåll på webbplatsen. Redigerare kan enkelt hantera innehåll och kampanjer i alla kanaler i en och samma skärm, med projektledningsfunktioner som hjälper dem att samarbeta med andra. När en ny kampanj väl körs i skarpt läge optimeras dina resultat automatiskt med inbyggd A/B-testning. Episerver CMS gör det också enkelt att koppla dina upplevelser till ledande CRM- och marknadsföringsprogram. Våra konsulter och experter på Eipserver CMS hjäper dig på vägen till en fram till en effektiv webbplats.


Koncept och digital strategi


Vi arbetar analytiskt och faktabaserat utifrån dina förutsättningar - hur ökar vi effekten för dig? Vi innehar experter och konsulter i hela spektrumet från analys och strategiskt arbete, via koncept och design till teknisk utveckling och produktion. Våra lösningar innefattar allt från stora informationsinriktade webbplatser, e-handel och kampanjer.


Läs mer på digital strategi och koncept


Tekniska specialister


Våra kompetenser täcker hela spektrumet från analys och strategiskt arbete, via koncept och design till teknisk utveckling och förvaltning. Vi lägger stort fokus på kundnytta i resultat. Lika viktigt är processen fram till resultat. Du ska känna sig dig bekväm och trygg hela vägen till slutleverans. Vi har ett antal programmerare som är specialiserade på Microsofts .NET-plattform där EPI-server ingår som en av våra starkaste plattformar, och där vi har ett antal certifierade utvecklare. De flesta av våra projekt eller lösningar innehåller anpassade funktioner och tjänster. Ibland tillgodoser de färdiga lösningarna och produkterna som finns inte de behov som våra kunder har. Då identifierar vi, ofta tillsammans med er, en lämplig teknisk lösning för detta och utvecklar kundunik funktionalitet och ibland hela system. Våra utvecklare har stor kompetens inom teknisk utveckling, integration och gränssnitt, men också erfarenheten som kommer av att arbeta med många olika typer av projekt och vitt skilda kunder.


Ny- och vidareutveckling i projektform


I våra projekt har vi alltid en ansvarig projektledare som är vår organisations ansikte utåt mot er. Projektledaren är involverad i det dagliga arbetet genom att specificera uppgifter, lösa problem som uppstår och kvalitetssäkra leveransen. Projektledaren träffar er regelbundet för att stämma av samarbetet. Utöver projektledaren så skapar vi en projektgrupp utifrån projektets karaktär. AD, UX-designer, arkitekt samt en eller flera utvecklare med systemutvecklingen. Projektledaren ansvarar normalt för test och kvalitetssäkring innan utvecklad funktionalitet visas upp för er. Vi har vana av att både hjälpa kunder som startar från grunden med sin tekniklösning, och även ta över kunder som vill byta teknikleverantör på ett smidigt sätt. Våra lösningar innefattar allt från stora informationsinriktade webbplatser, e-handel och appar till komplexa interna systemlösningar och webbtjänster.


Läs mer på systemutveckling hos Osolo


Förvaltning av Episerver


När ett projekt är slutfört går det ofta in i förvaltningsfas. Vår förvaltningsorganisation bevakar ditt system och säkerställer funktionalitet, säkerhet och tillgänglighet. Vi tillhandahåller support och tillgänglighet i den utsträckning ditt system kräver. Vår förvaltning hanterar också löpande aktiviteter och utveckling. Vår supportorganisation finns tillgänglig på mail och telefon och tar tag i små och stora uppgifter när du behöver det. Och om ni behöver få väldigt mycket gjort under en kort period så kan vi alltid förstärka förvaltningsåtagandet med flera utvecklare under denna period, på detta sätt kan ni skala upp resurser snabbt och enkelt när behovet uppstår.


Läs mer om förvaltning hos Osolo.


Konsult på plats hos er


Har du behov av konsulter som seniora utvecklare, frontend-utvecklare, projektledare eller designers till ditt projekt hjälper vi dig att bemanna på plats hos dig. Behöver du ett helt team inhouse med de kompetenser som projektet kräver så löser vi det. Våra konsulter fungerar som dina egna anställda och blir en del av ditt team.


Läs mer om konsulter på plats.


Vill du veta mer?


Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Episerver och hur vi på Osolo kan hjälpa er med ert projekt eller med att förvalta och vidareutveckla er webbplats.