Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Vår arbetsmetod

Vi är kundfokuserade och vi arbetar kundorienterat. Ingen verksamhet är den andra lik - marknad, kulturer, målgrupper, individer, resurser och så vidare skiljer sig åt från kund till kund. Och inget projekt är det andra likt. Visst finns det ofta paralleller och likheter, där vi med vår långa erfarenhet har samlat på oss värdefulla insikter och kunskaper som kommer till nytta även i nya projekt.

Vi strävar alltid efter att arbeta utifrån en målstyrd process. Mätbara mål ger möjlighet till en mer kvalificerad uppföljning - "blir effekten den önskade, ger lösningen det vi ville uppnå?" Det ger er, och oss, i sin tur underlag att göra rätt insatser och aktiviteter för att ytterligare förbättra resultat och effekter.

Metod och process anpassas utifrån dig som kund och er verksamhet och inte minst vilken typ av arbete vi gör för er. Var börjar vi vårt gemensamma arbete? Har ni gjort det strategiska arbetet, satt upp mätpunkter och angett målen, eller börjar vi vårt arbete tillsammans med det? Börjar vårt arbete med koncept och design följt av produktion? Eller söker ni stöd och kompetens för förvaltning av befintliga lösningar?

I genomförandet, dvs under utvecklingsfasen, strävar vi alltid efter att arbeta agilt. Det ger ett snabbt och effektivt arbete samtidigt som det bidrar till en hög kvalitetssäkring och minimerar risk att projektet inte når definierade mål. Vi definierar milstolpar och arbetar med regelbunden uppföljning av dem. Du som uppdragsgivare är delaktig i större eller mindre omfattning beroende på projekttyp och beroende på vad som passar er.

Så gör vi det

Första fasen kallar vi för projektstart. Vi lär känna er som kund och får en god insyn i er verksamhet, era mål och visioner. Vi tittar på företagets nuläge, position, erbjudande och affärsverksamhet. Allt för att vi framåt ska kunna arbeta proaktivt och genomföra projekt med god förståelse för er verklighet och omvärld.

Strategi och målformulering för er digitala lösning är ett måste för ett lyckat resultat. Kanske har ni redan definierat dessa och vill komma igång med design och utveckling, eller så behöver ni vår hjälp med detta. Det viktiga är att vi har en gemensam klar bild av mål och syfte med de val och projekt som genomförs och att de hänger ihop med er övergripande strategi.

Med utgångspunkt i strategi, målformulering och ert varumärke tar vi fram ett koncept bestående av bl a design, informationsstruktur, innehåll och funktionalitet. Övergripande designskisser och ett visuellt koncept tas fram innan det konkretiseras med interaktionsdesign.

Nu går vi in i en fas där vi fokuserar på användarupplevelse och gränssnitt. Allt detta utifrån strategi, design. Men här spelar också våra gemensamma kunskaper och erfarenheter som vi har med oss en stor roll. Det är nu vi diskuterar och testar olika alternativ kring gränssnitt för att ge användarna den bästa upplevelsen.

Utveckling, både backend och frontend, går hand i hand med arbetet kring gränssnitt och användarupplevelse. Den tekniska plattformen, CMS eller e-handelsplattform, sätts upp och arbetet med integrationer mot andra system påbörjas. Funktioner utvecklas och den digitala lösningen tar form.

Dags att populera den digitala lösningen med innehåll i form av text, bild, illustrationer, interaktivt material och video. Allt detta med utgångspunkt i de riktlinjer som tagits fram tidigare i form av strategi, design och innehållstruktur.

När vi börjar närma oss lansering är det dags att genomföra sluttester och korrigeringar. Detta genomförs av oss och kunden. Ibland är även en fristående testgrupp involverad. När allt sitter som det ska blir det lansering!

Efter lansering är du som kund självklart inte ensam med din nylanserade lösning. Vi har ett förvaltningsteam som tar hand om lösningen. Oftast handlar det om en teknisk fövaltning som kan innabära uppdateringar av system, optimering av befintliga funktioner samt utveckling av nya sådana. Men förvaltningen kan också bestå av design, strategi, innehåll och UX.

Vill du veta mer om Osolo?

Kontakta Håkan Reutman – VD – på 070 601 91 04 eller skicka ett mail till hakan.reutman@osolo.se