Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Den nya tillgänglighetslagen – hur påverkar den din verksamhet?

Nu är det bara ungefär ett år kvar innan den nya tillgänglighetslagen träder i kraft. Den 28 juni 2025 träder EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft som svensk lag. Det innebär att webbplatser och digitala tjänster måste uppfylla en del krav kring innehåll, funktion och design – annars finns risk för juridiska påföljder som kan bli kostsam. I den här snabbguiden kan du finna svaren på dina frågor.

24 MAJ 2024

Markus Ojanperä

markus.ojanpera@osolo.se

Vad är den tillgänglighetslagen?

Lagen, som grundar sig i direktivet från EU, syftar till att göra det enklare för alla att använda och interagera med digitala tjänster och produkter. Detta inkluderar bland annat datorer, smartphones, banktjänster, nyhetspublicering, appar och e-handel. Vi på Osolo tycker att det är fantastiskt bra att detta händer för det kommer innebära att produkter och tjänster kommer att bli mer användarvänliga för alla. Det gör såklart också att användarupplevelsen blir bättre för varje människa. Lagen underlättar inkludering och att värna om individens självständighet. 

Om du exempelvis har en webbplats som är tillgänglighetsanpassad kommer fler att använda den. Webbplatser och tjänster som är utvecklade och designade utifrån ett tillgänglighetsfokus är oftast enklare att använda. De är tydliga och det går snabbt att hitta rätt. En effekt av detta kan vara att ökad trafik till webbplatsen och högre konvertering. 

Vad innebär den nya lagen?

Tillgänglighetslagen kommer ställa högre krav på att webbplatser, produkter och tjänster lever upp till EU-direktiven. Dessa måste anpassas för alla med olika slags utmaningar som dyslexi, synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsehinder och kognitiva svårigheter. Det handlar om långvariga, permanenta eller kortvariga utmaningar som en person ställs inför och ändå utan problem ska kunna, exempelvis, handla en produkt i en webbshop. 

Här är några exempel på produkter och tjänster som påverkas av tillgänglighetslagen:

 • Webbplatser för nyhetspublicering med prenumerationstjänst.
 • E-handel och försäljning av tjänster.
 • Plattformar för annonsering.
 • Professionella tjänster online (till exempel läkare, advokater och fastighetsmäklare).
 • Underhållnings- och medietjänster.
 • Försäljning av tjänster inom telekommunikation.

Vad innebär detta då rent konkret för en webbplats, e-handel eller tjänst? Jo, tillgänglighetslagen innehåller cirka 50 olika riktlinjer som du måste ha koll på. Ur ett brett perspektiv gäller lagen information, innehåll, design, funktion, kod och användargränssnitt. Här nedan kommer några mer detaljerade exempel som finns specificerade i den senaste versionen av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 

 • Textalternativ: Beskrivande och informerande texter för innehåll som inte är textbaserad. Till exempel ska bilder ha alternativa texter och tidsbaserade medier som video med tal ska vara textade och transkriberade. Dekorativ grafik och exempelvis rörligt material som inte anses vara information ska vara utformade på så sätt att de kan ignoreras av tekniska hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning använder.
 • Anpassningsbar layout som presenterar innehåll på olika sätt, baserad på användarens behov, utan att förlora information och struktur.
 • Typografin ska vara tydlig och läsbar, med tillräckligt stor text med bra kontrast.
 • Särskiljbart innehåll som underlättar för användare att se och höra innehåll, inklusive att separera förgrund från bakgrund.
 • All funktionalitet ska vara tillgänglig via ett tangentbord.
 • Alla användare ska få tillräckligt med tid att läsa och använda innehållet.
 • Tillhandahåll sätt att hjälpa användaren att navigera, hitta innehåll och avgöra var de befinner sig.

Riktlinjerna handlar om att kod är skriven och uppbyggd på rätt sätt och i rätt ordning, att innehållet är tillgänglighetsanpassat och det visuellt presenteras på ett användarvänligt sätt. 

I dagsläget är det version WCAG 2.2 AA som gäller. Här finns en checklista om du vill få lite bättre koll på vad som kommer att gälla framöver. 

Det kostar att inte tillgänglighetsanpassa

I nuläget är det endast nya produkter och tjänster som kommer att omfattas av de nya kraven på tillgänglighet. Även om du har en webbplats eller e-handel som är utvecklad innan lagen träder i kraft och kan därför leva kvar ett tag till i sin nuvarande form, är det redan nu toppen att börja ser över och göra anpassningar i din befintliga lösning.

Men okej, vad händer om du inte följer lagen? Jo, det kan bli dyrt att inte ha en tillgänglighetsanpassad sajt enligt de nya riktlinjerna. Du kan få böter mellan 10 000 upp till 10 miljoner kronor. Alltså, en tillgänglighetsanpassning av din webb är värd sin investering på många sätt. Vem vill inte vara tillgänglig och inkluderande? 

Vilka omfattas inte av tillgänglighetslagen?

De företag som i nuläget inte omfattas av den nya lagen är så kallade mikroföretag, dvs företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som är minde än 2 miljoner euro. 

 

Tillgänglighet är framtiden – planera för den redan nu

Tillgänglighet är något som vi på Osolo tycker är viktigt. Det handlar om du som erbjuder en produkt eller tjänst visar en omsorg för dina kunder och användare genom att tillhandahålla en sajt eller tjänst som är inkluderande och hjälpsam.

Tillgänglighet gynnar alla, både användare och ditt företag. Användarna får en positiv upplevelse av ditt varumärke, vilket kan öka nivån av engagemang och lojalitet. Google och andra sökmotorer kommer att gilla din sajt mer och ge dig bättre placering i sökresultaten. Hur bra är inte det? För nu kommer även de som inte behöver tillgänglighetsanpassningar kunna hitta din sajt mycket enklare via en sökning.

Så, en investering i att göra din webbplats tillgänglig för alla är positivt för ditt varumärke. Driver du någon form av e-handel kan din försäljning på webben öka. 

 

Behöver du hjälp med att se över din webbplats?

Vi kan hjälpa dig med en så kallad UX-review där du får ett utifrånperspektiv på din webbplats. Vi tittar på användarvänlighet, informationsstruktur, design och hur du kan förbättra upplevelsen kring ditt varumärke och webbplats.

Vill du veta mer? Skicka gärna ett mejl till markus.ojanpera@osolo.se

 

 

Prenumerera på oSOLOS nyhetsBREV