Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Kontextuell och personaliserad design – en nyckel till framgångsrik digital kommunikation?

I vårt digitala samhälle är kommunikationen avgörande för att nå ut till målgrupper. För redaktörer, kommunikatörer och strateger är det viktigt att inte bara erbjuda relevant innehåll utan också att leverera det vid rätt tidpunkt, på rätt plats och i rätt sammanhang. Här kommer kontextuell och personaliserad design in i bilden som en strategi för att förbättra användarupplevelsen och kommunikationen. Det kan vara ett effektivt medel för att öka konvertering och stärka varumärket.

20 MARS 2024

Markus Ojanperä

markus.ojanpera@osolo.se

 

Vad är kontextuell och personaliserad design?

Kontextuell och personaliserad design, som också benämns som tillståndsmedveten design, handlar om att skapa dynamiska och anpassade användarupplevelser genom att använda data och kontextinformation för att förstå och reagera på användarens situation, beteende och preferenser i realtid. Vad innebär det för en användare av en webbplats? Jo, baserat på olika faktorer som till exempel användarens plats, enhet, tidpunkt på dagen, beteende och preferenser förändras design och innehåll. I detta ryms såklart både responsiv och adaptiv design för att möta användarnas förutsättningar och behov, där exempelvis tillgänglighet är en viktig del. Genom att ta detta ett steg till användarupplevelsen optimeras och förstärkas. Framför allt när det handlar om en webbshop eller en digital tjänst, men det här designtänket går självklart också använda på andra slags webbplatser som t ex sajter med mycket information för att underlätta för användarna att hitta och få rätt information vid rätt tillfälle.

Börjar du tänka AI och maskininlärning när du läser detta? Japp, med hjälp av AI och maskininlärning kan denna tillståndsmedvetna design skapa hyperpersonaliserade och relevanta upplevelser för att öka engagemang, konvertering samt ge användarna rätt och anpassad information och hjälp vid de rätta tillfällena.

Hur kan det underlätta arbetet med kommunikation?

Personalisering för ökad service och konvertering: Genom att använda kontextuell och personaliserad design kan du skapa kommunikation som är skräddarsydd för varje individuell användare baserat på deras beteende, preferenser och kontext. Detta innebär att du kan leverera relevanta budskap och erbjudanden vid rätt tidpunkt, vilket ökar chansen att användaren konverterar. Exempelvis kan en streamingtjänst visa anpassade trailers och förhandsvisningar som är relevanta för varje individuell användare, dvs olika användare får se olika trailers för samma film. Eller att en musiktjänst tipsar om olika konserter och evenemang baserat på den musikgenre som du lyssnat på. Eller på ett effektivt sätt bistå med hjälp att hitta olika forskningsrapporter utifrån användarens preferenser och önskemål.

Automatiserad anpassning för effektivare arbetsflöden

Med kontextuell och personaliserad design kan du med hjälp av AI automatisera anpassningen av innehåll, design och kommunikation baserat på användarnas beteenden, till exempel utifrån hur de förändras under en dag. Detta sparar tid och resurser samtidigt som det säkerställer att varje användare får en anpassad och relevant upplevelse.

Konsekvent och enhetligt

Tillståndsmedveten design gör det möjligt att skapa över olika enheter och plattformar. Målgruppen får en konsekvent och sammanhängande upplevelse oavsett var användaren interagerar med ditt varumärke.

 

Lite kort om framtiden

Framtiden är fylld av möjligheter att ytterligare förbättra kommunikationen och användarupplevelsen. Här är några trender och förutsägelser för hur kontextuell och personaliserad design kan utvecklas under de kommande åren:

Hyperpersonalisering

Framtidens tillståndsmedvetna system kommer att erbjuda ännu mer hyperpersonaliserade och relevanta kommunikationsupplevelser genom att avancerad analys och prediktiv intelligens för att förutsäga och anpassa sig till användarnas behov och preferenser i realtid.

Ökad automatisering av anpassad design för att optimera användarupplevelse:

Tillväxten av AI och automatisering kommer att göra det möjligt för tillståndsmedvetna system att automatiskt anpassa och optimera kommunikationen för varje individuell användare utan behov av manuell inmatning eller övervakning. Här kommer också tillgänglighet in som en viktig del då digitala tjänster och lösningar ska vara tillgängliga för så många som möjligt.

Fokus på etik och ansvar

Med ökad användning av tillståndsmedveten design kommer det att finnas ett ökat fokus på etiska och ansvarsfulla tillvägagångssätt. Detta inkluderar att hantera frågor som tillgänglighet, integritet, säkerhet och transparens.

 

Förbered dig för framtiden

I en tid där konkurrensen om användarnas uppmärksamhet är hårdare än någonsin är det avgörande att ha en strategi för att effektivt nå ut, skapa engagemang samt ge rätt service och vägledning. Med kontextuell och personaliserad design har du verktygen för att skapa dynamiska och relevanta upplevelser för dina användare.

 

 

Prenumerera på vårT nyhetsmail