Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


BioEconomics 2050

En upplevelsebaserad digital lösning som omfattar webbplats samt VR för både HTC Vive och mobiltelefoner. Med syfte att presentera möjliga framtida produkter av trä och cellulosa.

Utmaningen


Skogsindustrierna ville att sajten för Bioeconomics ska vara en intresseväckande gestaltning av ett framtida bioekonomiskt samhälle där vi använder förnybar råvara i mycket högre grad än idag. Ett ämne som både är relevant och angeläget. Diskussionerna startade i att skapa en webbplats som ska ge en inspirerande och tankeväckande framtidsbild av ett mer bioekonomiskt samhälle.


Syfte och mål har varit att på ett famåtriktat, engagerat och trovärdigt sätt beskriva det bioekonomiska samhället – en hållbar bioekonomisk framtid.

Lösningen


Under ett antal möten mellan Osolo och Skogsindustrierna har vi gemensamt kommit fram till att Bioeconomics ska vara en upplevelse som ska upplysa, inspirera, engagera och inge framtidshopp. Detta har lett till att vi valt att addera ett extra upplevelselager med hjälp av Virtual Reality (VR), där användaren kan utforska en framtida hem- och kontorsmiljö.


I samband med detta har vi gjort  ett konceptarbete som har innefattat övergripande look and feel för både webbplats, 3D-miljöer och VR.

Webbplats


Webbplatsens syfte är att låta besökaren utforska tre miljöer i en inte alltför avlägsen framtid. Året är cirka 2050. Besökaren ska i miljöerna känna igen sig från hur världen ser ut idag där vi adderat framtidens produkter, teknik och material baserade på trä och cellulosa. Visuellt består webbplatsen av 3D-renderade bilder kombinerat med rörligt material och en bakgrundsmelodi. Webbplatsen är byggd på WordPress.


Virtual Reality


Till webbplatsen har vi adderat det extra ”upplevelselagret” – en virtual reality-upplevelse som lanserades i samband Skogsnäringsveckan 2017. Denna VR-lösning finns både för HTC Vive och Google Cardboard. Här har du möjlighet att upptäcka två av miljöerna, hemmet och kontoret, som finns på webbplatsen i VR. Du kan interagera med material och produkter genom att plocka upp och vrida och vända på dem. Samtidigt höra Skogsindustriernas VD berättar om dem. Närvaron av miljöerna är påtaglig tack vare stillsamma ljudkulisser.


Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Markus Ojanperä – design, strategi och användarupplevelse – på 070 825 41 30 eller skicka ett mail till markus.ojanpera@osolo.se