Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Handelsrådet

Ny webbplats som började med strategi- och konceptarbete där mål, informationsstruktur och design för webbplatsen togs fram.

Utmaningen


Handelsrådet önskade en webbplats som var mer modern, mer användarvänlig och där det var lättare för besökarna att hitta rätt bland den mängd information som publiceras rörande aktuell handelsforskning. De sökte en ny digital partner och hade också önskemål om en ny mer flexibel och lättanvänd webbplattform.


Ett önskemål var att få en lättarbetad och flexibel webbplats med bra stöd för redaktören att arbeta med och fylla på information i och gärna en open source-plattform.

Lösningen


Efter ett inledande strategi- och konceptarbete sattes mål för webbplatsen, informationsstruktur bestämdes och designen togs fram. Som publiceringsverktyg valde vi därför WordPress med plugins för dynamiskt innehåll, fritt skapande av formulär, hantering av metadata för sökmotoroptimering och liknande.


Webbplatsen är byggd på WordPress, är responsiv och har hög tillgänglighet. Stor vikt har lagts vid att underlätta för besökare att hitta i den stora informationsmängd som publiceras relaterat till den forskning inom handelsområdet som Handelsrådet årligen delar ut pengar till.

Strategi och koncept


Arbetet började med en nulägesanalys av dåvarande webbplats då vi tittade på besöksstatistik, innehåll, kommunikation, uttryck och konverteringspunkter. Därefter genomfördes workshops tillsammans med Handelsrådet. Syfte och övergripande mål med webbplatsen bestämdes, samt att vi bröt ner dessa i målsättningar och mätpunkter. För att få en ökad förståelse för besökarnas behov gjorde vi en analys av målgrupperna och identifierade personer ur dessa. Vi tittade på närvaron i andra kanaler – exempelvis hur vi skulle kunna tillgängliggöra Handelsrådets material i sociala medier för ökad spridning.


Under konceptfasen anpassade vi befintlig grafisk profil för det digitala. Innan vi började arbeta med look and feel i detalj togs ett antal wireframes fram. Med syfte att visualisera hur informationen skulle struktureras och hur vi tänkt att besökaren ska använda webbplatsen. Vi ville underlätta för besökare att hitta i den stora informationsmängd som publiceras relaterat till den forskning inom handelsområdet som Handelns Utvecklingsråd årligen delar ut pengar till.


Karriär i handeln


Karriär i handeln riktar sig till alla som vill börja jobba och utvecklas i handeln. Här finns information om yrken och utbildningar, samt ett stöd för lärande på arbetsplatser.


Handelsrådet verkar för att fler ska vilja och kunna etablera sig och utvecklas i något av de många yrken som finns i handeln. På karriarihandeln.se finns information om yrken och utbildningar. Förhoppningen är att webbplatsen ska användas vid studie- och yrkesvägledning och vara ett stöd för lärande på arbetsplatser i handeln.


Yrkeskartan


För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns i handeln, har Handelsrådet tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga yrken i handeln. Yrkeskartan innehåller yrkes- och kompetensbeskrivningar, intervjuer med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för respektive yrke. Med hjälp av yrkeskartan kan du hitta en väg som passar dig!


Samverkansstödet


Det finns många tillfällen då studerande kommer till en arbetsplats för att lära sig av arbetslivet. För att stödja studerande och handledare har Handelsrådet tagit fram ett samverkansstöd för lärande på arbetsplatser i handeln.Samverkans­stödet innehåller aktiviteter och uppslag, ett handledarstöd och en webbaserade APL-loggbok för kommunikation mellan studerande, handledare och lärare.


Maxa kassan


Försäljning för att tjäna pengar till en klass- eller lagkassa är en av de första kontakter med handeln som barn har. Handelsrådet skapade därför initiativet Maxa kassan där barn och föräldrar skulle kunna hitta tips och råd, idéer på aktiviteter man kan göra samt inspiration från både yrkesverksamma inom handeln och andra som haft hand om olika typer av insamlingar och kassor.


Vi fick i uppdrag att utifrån en idébrief från handelsrådet ta fram förslag på innehåll, verktyg och sitens utseende och funktion. Vi byggde sedan upp den nya webbsiten i den Wordpress-installation som redan används för Karriär i handeln. Förutom innehåll i form av idéer, tips och inspiration har vi också skapat en funktion för att hålla koll på sin kassa. En kassa-ansvarig kan skapa en kassa på Maxa kassan och där ange det mål man vill nå och löpande addera aktiviteter man gjort och vilken intäkt de gav. Via en unik url per kassa kan sedan övriga föräldrar och barn följa kassan utveckling och se hur långt det är kvar till målet.

”Verksamheten och mängden information har vuxit mycket sedan starten runt 2007 då den första hemsidan togs fram, så vi kände att vi behövde göra ett rejält omtag. Den nya hemsidan får dels ett modernt och luftigt utseende med mer färg och bilder samtidigt som den ökade mängden information struktureras och visas på ett bättre sätt. Vi valde även en responsiv lösning för att göra webbplatsen mer användarvänlig för den ökande mängden användare som besöker oss från surfplattor och mobiler.

Jag har upplevt Osolo som en kreativ och lyhörd partner som har funnits med under hela processen och både lyssnat och gett värdefulla råd för att skapa en attraktiv sajt.”
Jenny Dahlerus, informatör och ansvarig för projektet på Handelsrådet Se resultatet på handelsradet.se

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Minja Stark – kundansvarig, projektledare och webbstrateg – på 070 751 67 33 eller skicka ett mail till minja.stark@osolo.se