Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Karriär i handeln

Webbplats tillsammans med Handelsrådet för alla som vill börja jobba och utvecklas i handeln.

Utmaningen

Handelsrådet ville utveckla webbplatsen Karriär i handeln för att göra den mer tilltalande för målgruppen samt underlätta spridning av bild- och filmmaterial. Handelsrådet önskade en webbplats som var mer modern, mer användarvänlig och där det var lättare för besökarna att hitta rätt bland mängden av information.

Lösningen

Efter ett inledande strategiskt arbete med att sätta informationsstrukturen togs en helt ny design fram för webbplatsen. Som publiceringsverktyg valdes WordPress. Stor vikt har lagts vid att underlätta för besökare att hitta rätt på sajten och att ge utrymme för filmat material.

Karriär i handeln

Karriär i handeln riktar sig till alla som vill börja jobba och utvecklas i handeln. På karriarihandeln.se finns information, vägledning och filmer om yrken och utbildningar samt ett stöd för lärande på arbetsplatser. Förhoppningen är att webbplatsen ska användas vid studie- och yrkesvägledning och vara ett stöd för lärande på arbetsplatser i handeln.

Yrkeskartan

För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns i handeln, har Handelsrådet tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga yrken i handeln. Yrkeskartan innehåller yrkes- och kompetensbeskrivningar, intervjuer med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för respektive yrke. Med hjälp av yrkeskartan kan du hitta en väg som passar dig!

Samverkansstödet

Det finns många tillfällen då studerande kommer till en arbetsplats för att lära sig av arbetslivet. För att stödja studerande och handledare har Handelsrådet tagit fram ett samverkansstöd för lärande på arbetsplatser i handeln. Samverkans­stödet innehåller aktiviteter och uppslag, ett handledarstöd och en webbaserade APL-loggbok för kommunikation mellan studerande, handledare och lärare.

"Under våren har Osolo hjälpt oss bygga om hemsidan Karriär i Handeln med målet att vi enklare ska kunna sprida bild- och filmmaterial som vi tar fram. Osolo har varit väldigt lyhörda under processen och fångat våra önskemål i smått och stort. Vi är tacksamma över ett långsiktigt samarbete där Osolo har stor förståelse för hemsidans användningsområden och budskap."
Therese Forslin, Ungdomskommunikatör och projektledare på Handelsrådet Se resultatet på karriarihandeln.se

Vill du veta mer om e-handel, webbplatser och teknisk förvaltning?

Kontakta Minja Stark – kundansvarig, projektledare och webbstrateg – på 070 751 67 33 eller skicka ett mail till minja.stark@osolo.se