Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Har du koll på användarupplevelsen på din webbplats?

Användarupplevelsen innehåller så många andra delar än bara hur användarvänlig din webbplats är. En dålig upplevelse som inte lever upp till förväntningar skadar ditt varumärke.

Varumärke ❤️ Användarupplevelse

I begreppet användarupplevelse ryms så många olika delar som måste samverka på alla plan för att skapa en positiv känsla hos dina besökare och målgruppen. Användarupplevelse handlar om användarvänlighet i form av exempelvis navigation och informationsstruktur, det visuella uttrycket och varumärkets identitet samt hur dina besökare bemöts i form av vägledning och funktioner. En dålig upplevelse, som inte lever upp till förväntningar, kan få konsekvenser för ditt varumärke och din verksamhet.  En bra användarupplevelse ökar däremot engagemanget hos din målgrupp och ger dem en positiv bild av ditt företag eller organisation.

En timmes gratis konsultation

Just nu erbjuder vi en timmes gratis konsultation kring användarupplevelsen av din webbplats. Du får ett utifrånperspektiv på sajten – design, varumärke, användarvänlighet, informationsstruktur och call-to-actions.

Kontakta markus.ojanpera@osolo.se för att boka en tid!

UX-review 

Ibland kan ett samarbete kring användarupplevelsen börja med att vi på Osolo gör en djupare analys, en så kallad UX-review. Detta resulterar i en kundresekarta – en visuell presentation som visar hur besökarna upplever webbplatsen. Tillsammans med kundresekartan tar vi fram konkreta förslag på förbättringar som sedan kan implementeras i webbplatsen. Fördelen med detta arbete är att du erbjuds ett annat perspektiv på hur webbplatsen upplevs.

Några exempel på åtgärder kan vara:

  • Övergripande justering av gränssnittet, design och layout för att göra webbplatsen eller appen mer tydlig, enkel och användarvänlig
  • Optimera för mobil
  • Översyn och förenkling av informationsstrukturen
  • Tydliggöra call-to-actions, alltså göra det enklare för besökaren att göra något (till exempel anmäla sig till ett nyhetsmejl, registrera sig som medlem eller köpa något)
  • Tillgänglighet – kan var till exempel vara enkla saker som läsbarhet i form av radlängd, textstorlek, färger och kontrast till mer omfattande tillgänglighetsanpassningar utifrån målgruppen

Kontakta markus.ojanpera@osolo.se om du vill veta mer om UX-review.

Statistik och analys

Information direkt från besökarna och målgruppen är värdefull. Vi använder oss av olika verktyg, till exempel Google Analytics och Hotjar, för att samla besöksdata. Enkäter är också ett bra sätt att få information om vilken information besökarna vill hitta och hur de upplever webbplatsen. Genom analyser av data och enkätsvar tar vi fram förslag på förbättringspunkter i webbplatsen. Detta arbete ger ett bra underlag för en strategi framåt.

 

Erbjudande: En timmes gratis konsultation om användarupplevelse


Hör av dig till Markus Ojanperä, markus.ojanpera@osolo.se eller 070 825 41 30, om du vill veta mer.

 

Några projekt som vi jobbat med

Säljarnas Riksförbund

Säljarnas Riksförbund

Handelsrådet

Handelsrådet

Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening

Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening

Svenska Köttföretagen

Svenska Köttföretagen