Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!


Strategi och design

Vi skapar och utvecklar strategier och design som ger en effektfull digital närvaro. Vi har sedan 2004 arbetat med att hjälpa många olika kunder att utveckla affärsstödjande digitala lösningar.

Analys och verksamhetsförståelse är grunden

Vi arbetar analytiskt och faktabaserat utifrån dina förutsättningar. För att komma fram till hur vi ökar effekten för dig och din verksamhet. Vi innehar kompetenser i hela spektrumet – analys och strategiskt arbete, koncept och design samt produktion och utveckling. Våra lösningar innefattar allt från stora informationsinriktade webbplatser och e-handel. Vår tekniska styrka ligger specifikt i utveckling för EPiServer, Umbraco, Litium samt WordPress.

De flesta är väl medvetna om betydelsen av en digital lösning som ger effekt på något sätt. Utmaningen är hur denna effekt samt t ex affärsmålen ska nås. Vad som behöver göras – hur och varför. Vi kan hjälpar er med just detta för att ni ska nå bättre resultat och bättre effekt. Till exempel kan det handla om fler rätt besökare, ökad konvertering, fler som tar kontakt med er eller vill sprida er tjänst/webbplats.

Då vår arbete alltid utgår från dig som kund och dina specifika behov och önskemål är inget projekt det andra likt. Våra krav på kvalitet och att göra ett bra jobb är däremot alltid lika viktigt.

Design och användarupplevelsen

Vårt mål är att alltid skapa meningsfull design som stärker användarupplevelsen på alla nivåer. Vi är människor som skapar digitala lösningar som ska användas av människor. Vi kombinerar ettor och nollor med hjärta för att få ni ska få bäst effekt och att era användare ska få en positiv upplevelse av ert varumärke.

Vi vet också att ett prestigelöst och ödmjukt samarbete med kund, utvecklare, content-kreatörer, analytiker, strateger och alla andra i projektgruppen ger det bästa resultatet utifrån de effektmål och krav på användarupplevelsen som satts för den digitala lösningen.

Affärskännedom och branschkunskap

Vi har dessutom en betydligt bredare erfarenhet än strategi, design och utveckling. En god affärskännedom och bred branschkunskap gör oss till en affärsutvecklande partner. Vi har operativ erfarenhet från flera ledande handels- och grossistföretag. Kombinationen av dessa erfarenheter ger en annan insikt och ett annat verksamhetsperspektiv.

Så här tänker vi

Vi är kundfokuserade och vi arbetar kundorienterat. Ett nära samarbete med våra kunder är det som ger resultat. Ingen verksamhet är den andra lik – marknad, kulturer, målgrupper, individer, resurser och så vidare skiljer sig åt från kund till kund. Och inget projekt är det andra likt. Visst finns det ofta paralleller och likheter, där vi med vår långa erfarenhet har samlat på oss värdefulla insikter och kunskaper som kommer till nytta även i nya projekt.

Så här jobbar vi i projekt

Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening

Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening

Säljarnas Riksförbund

Säljarnas Riksförbund

Vill du veta mer om strategi och design?

Kontakta Markus Ojanperä – design, strategi och användarupplevelse – på 070 825 41 30 eller skicka ett mail till markus.ojanpera@osolo.se