Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!

Osolo Consultant Group AB

Digital strategi och koncept

Vi skapar och utvecklar strategier, koncept och design som ger en effektfull digital kommunikation. Vi har lång erfarenhet och har arbetat sedan 2004 med att hjälpa många olika kunder att utveckla affärsstödjande koncept för digitala lösningar.

Analys och verksamhetsförståelse är grunden


Vi arbetar analytiskt och faktabaserat utifrån dina förutsättningar - hur ökar vi effekten för dig? Vi innehar kompetenser i hela spektrumet från analys och strategiskt arbete, via koncept och design till teknisk utveckling och produktion. Våra lösningar innefattar allt från stora informationsinriktade webbplatser, e-handel och kampanjer. Vår tekniska styrka ligger specifikt i utveckling för EPiServer, Umbraco och Litium, samt WordPress.Helhetsåtagande eller punktinsatser


I vissa case arbetar vi i ett helhetsåtagande med alla delarna och i andra med bara någon del. Vi arbetar löpande med att förvalta och driva er digitala kommunikation och marknadsföring med de aktiviteter som är relevanta för er. Till exempel säkerställa webbplatsens vitalitet, kommunikation och befintliga kunder och målgrupper, attrahera fler presumtiva relevanta kunder genom SEO-arbete eller annonsering.


De flesta är väl medvetna om betydelsen av effektfull digital närvaro. Utmaningen är hur en ska nå den effekten och affärsmålen. Vad som behöver göras – när och varför. Det gäller att tillvarata sina möjligheter och lägga rätt resurser på rätt saker. Vi kan hjälpa er med hela er digitala närvaro för att nå bättre resultat och bättre effekt. Det kan till exempel handla om fler rätt besökare, ökad konvertering och fler leads för säljorganisationen att sätta tänderna i.


Då vår arbete alltid utgår från dig som kund och dina specifika behov och önskemål är inget projekt det andra likt. Våra krav på kvalitet och att göra ett bra jobb är däremot alltid lika viktigt!

Så här tänker vi

Vi är kundfokuserade och vi arbetar kundorienterat. Ingen verksamhet är den andra lik – marknad, kulturer, målgrupper, individer, resurser och så vidare skiljer sig åt från kund till kund. Och inget projekt är det andra likt. Visst finns det ofta paralleller och likheter, där vi med vår långa erfarenhet har samlat på oss värdefulla insikter och kunskaper som kommer till nytta även i nya projekt.

Så här gör vi

Vi strävar alltid efter att arbeta utifrån en målstyrd process. Mätbara mål ger möjlighet till en mer kvalificerad uppföljning – ”blir effekten den önskade, ger lösningen det vi ville uppnå?” Det ger er (och oss) i sin tur underlag att göra rätt insatser och aktiviteter för att ytterligare förbättra resultat och effekt.

Affärskännedom och branschkunskap

Vi har dessutom en betydligt bredare erfarenhet än bara utveckling, webb och digital kommunikation. En god affärskännedom och bred branschkunskap gör oss till en affärsutvecklande partner. Vi har operativ erfarenhet från flera ledande handels- och grossistföretag. Kombinationen av dessa erfarenheter ger en annan insikt och ett annat verksamhetsperspektiv.
Vi vet vad det handlar om.

Envac

Envac

BioEconomics 2050

BioEconomics 2050

VILL DU VETA MER OM DIGITAL STRATEGI OCH KONCEPT?

Kontakta Markus Ojanperä på 070 825 41 30 eller skicka ett mail till markus.ojanpera@osolo.se