Stäng formuläret

Jag vill starta ett projekt tillsammans med er

Jag fyller i det här formuläret för jag vill att ni ska ta kontakt med mig ASAP!

Osolo Consultant Group AB

DIGITAL STRATEGI OCH KONCEPT

Vi skapar och utvecklar strategier, koncept och design som ger en effektfull digital kommunikation. Vi har lång erfarenhet. Vi har arbetat sedan 2004 med att hjälpa många olika kunder med att utveckla och realisera affärsstödjande och utvecklande koncept för digital kommunikation och lösningar.

ANALYS OCH VERKSAMHETS­FÖRSTÅELSE ÄR GRUNDEN


Vi arbetar analytiskt och faktabaserat utifrån dina förutsättningar - hur ökar vi effekten för dig? Våra lösningar innefattar allt från stora informationsinriktade webbplatser, e-handel och kampanjer till modern marknadsföring i sociala medier. Vi innehar kompetenser i hela spektrumet från analys och strategiskt arbete, via koncept och design till teknisk utveckling och produktion.


HELHETSÅTAGANDE ELLER PUNKTINSATSER


I vissa case arbetar vi i ett helhetsåtagande med alla delarna och i andra med bara någon del. Vi arbetar löpande med att förvalta och driva er digitala kommunikation och marknadsföring med de aktiviteter som är relevanta för er. Till exempel säkerställa webbplatsens vitalitet, kommunikation och befintliga kunder och målgrupper, attrahera fler presumtiva relevanta kunder genom SEO-arbete eller annonsering.


De flesta är väl medvetna om betydelsen av effektfull digital närvaro. Men många är inte medvetna om vad, när och hur. Många tillvaratar inte sina möjligheter och spenderar mycket resurser helt i onödan. Vi hjälper er med hela er digitala närvaro. Och vi vågar lova resultat och bättre effekt; t ex fler rätt besökare, ökad konvertering och fler prospekts för säljorganisationen att sätta tänderna i.


Då vår arbete alltid utgår från vår kund och deras specifika behov och önskemål är inget projekt det andra likt. Våra krav på kvalitet och att göra ett bra jobb är däremot alltid lika viktigt!

Så här tänker vi

Vi är kundfokuserade och vi arbetar kundorienterat. Ingen verksamhet är den andra lik – marknad, kulturer, målgrupper, individer, resurser och så vidare skiljer sig åt från kund till kund. Och inget projekt är det andra likt. Visst finns det ofta paralleller och likheter, där vi med vår långa erfarenhet har samlat på oss värdefulla insikter och kunskaper som kommer till nytta även i nya projekt.

Så här gör vi

Vi strävar alltid efter att arbeta utifrån en målstyrd process. Mätbara mål ger möjlighet till en mer kvalificerad uppföljning – ”blir effekten den önskade, ger lösningen det vi ville uppnå?” Det ger er (och oss) i sin tur underlag att göra rätt insatser och aktiviteter för att ytterligare förbättra resultat och effekt.

Affärskännedom och branschkunskap

Vi har dessutom en betydligt bredare erfarenhet än bara utveckling, webb och digital kommunikation. En god affärskännedom och bred branschkunskap gör oss till en affärsutvecklande partner. Vi har operativ erfarenhet från flera ledande handels- och grossistföretag. Kombinationen av dessa erfarenheter ger en annan insikt och ett annat verksamhetsperspektiv.
Vi vet vad det handlar om.

ENVAC

ENVAC

BIOECONOMICS

BIOECONOMICS

VILL DU VETA MER OM DIGITAL STRATEGI OCH KONCEPT?

Kontakta Markus Ojanperä, AD, på 070 825 41 30 eller skicka ett mail till markus.ojanpera@osolo.se